Đăng ký

Máy phân trích quan phổGiá:
Liên hệ

Chia sẻ:
Gian hàng:
TAIWAN HIPOINT CORPORATION
Phòng Kinh doanh, Số 3, Đường Nanqi, Quận Qianzhen, Thành phố Cao Hùng (Khu Khoa học và Công nghệ Qianzhen)

Máy đo phổ thông minh thực vật HR-550 tích hợp quang phổ, quang thông, sản phẩm ánh sáng DLI, sản phẩm nhiệt độ DTI và các giá trị tỷ lệ liên phổ khác nhau để hiểu rõ hơn về sự tương tác giữa các phổ khác nhau của quá trình quang hợp tăng trưởng thực vật.

Trong nghiên cứu khoa học thực vật, công nghệ quang phổ và điều kiện môi trường có quan hệ mật thiết với sinh trưởng của thực vật, ưu tiên nắm bắt điều kiện sinh lý thực vật và đón đầu các cơ hội sinh trưởng có lợi cho quang hợp, sẽ chiếm ưu thế trong tương lai.

Máy phân tích quang phổ thực vật thông minh mới đột phá tính toán lượng tử quang học truyền thống, tích hợp loại quang phổ quang hợp và các thông số sinh lý thực vật, đồng thời thu được thông tin quang học thông qua hoạt động chính xác và kết nối đồng thời, để giải quyết vấn đề phân tích dữ liệu và tín hiệu quang học.


Chưa có video cho sản phẩm này.
Chưa có tệp PDF cho sản phẩm này.