Đăng ký

Hạt nhựa chống tĩnh điệnGiá:
Liên hệ

Chia sẻ:
Gian hàng:
Titan Plastics Compounds Co., Ltd
No.8, South 1st Rd, Pingtung Technology Industrial Park, Pingtung City, Taiwan 900542

Đặc biệt: Với phụ gia của dung dịch chống tĩnh điện sẽ có tác dụng chống tĩnh điện vĩnh viễn.

Ứng dụng: Được sử dụng trong quá trình ép phun các sản phẩm điện tử

Có tùy biến theo yêu cầu khách hàng


Chưa có video cho sản phẩm này.
Chưa có tệp PDF cho sản phẩm này.