Đăng ký

Ươm tạo dự án khởi nghiệp


Gian hàng:
Startup Hai Phong

Giá:
Liên hệ

Chia sẻ:

Hàng năm Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng đều có thông báo Tuyển chọn dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để hỗ trợ.

Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp Sáng tạo Hải Phòng là đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện. Dựa trên hồ sơ đăng ký của các dự án khởi nghiệp trong thành phố gửi về, Hội đồng tuyển chọn dự án sẽ chọn ra 05 dự án khởi nghiệp đạt tiêu chí về đổi mới sáng tạo để hỗ trợ chuyên sâu trong năm.

Sau quá trình hỗ trợ chuyên sâu dự án khởi nghiệp đã hoàn thiện hơn về các thủ tục pháp lý liên quan tới doanh nghiệp (đăng ký kinh doanh, nhãn hiệu, chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm,..); hoàn thiện mô hình kinh doanh; bổ sung thêm kiến thức về quản trị doanh nghiệp, … đồng thời giải đáp những khó khăn mà dự án gặp phải trong quá trình triển khai dự án. Ngoài ra, Startup Hai Phong cũng tổ chức các cuộc kết nối đầu tư, kết nối kinh doanh giữa các dự án và nhà đầu tư, doanh nghiệp thúc đẩy giao thương của dự án.


Chưa có video cho sản phẩm này.
Chưa có tệp PDF cho sản phẩm này.

Chat

Call

Meet