Đăng ký

Hạt nhựa gia cố cho sợi carbonGiá:
Liên hệ

Chia sẻ:
Gian hàng:
Titan Plastics Compounds Co., Ltd
No.8, South 1st Rd, Pingtung Technology Industrial Park, Pingtung City, Taiwan 900542

Tính đặc biệt: Với phụ gia này sợi cacbon sẽ có tính dẫn điện tốt.

Ứng dụng: Được sử dụng trong quá trình ép phun các sản phẩm công nghiệp và băng cassette

Có tùy chỉnh theo yêu cầu khách hàng


Chưa có video cho sản phẩm này.
Chưa có tệp PDF cho sản phẩm này.

Chat

Call

Meet