Đăng ký

Phần mềm kế toán - Viindoo AccountingGiá:
Liên hệ

Chia sẻ:

Phần mềm kế toán - Viindoo Accounting:

Phần mềm kế toán - Là trái tim của Giải pháp Quản trị Doanh nghiệp Viindoo. Trung tâm tiếp nhận, kiểm soát và tự động hoá cập nhật dữ liệu Kế toán - Cung cấp dữ liệu theo thời gian thực, tức thời ngay tại thời điểm phát sinh, là tiền đề giúp Lãnh đạo ra Doanh nghiệp quyết định nhanh chóng, chính xác.

Chat

Call

Meet